İş yaşamında Feng Shui

İş yaşamında Feng Shui

Feng Shui; hayatımıza başarı, sağlık, zenginlik, mutluluk getiren, pozitif şansı ve enerjiyi kendimize çekmemize yardımcı olan bir uygulama sanatıdır. Feng Shui; kişinin yaşamında açmak istediği kapıların anahtarıdır.

Feng Shui'yi uzmanların rehberliğinde hayatınıza sokarak dünya ve içerisindeki her şeyle uyum içinde yaşayabilir, enerjilerin, şansın tarafınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Feng Shui'de anahtar kelime "UYUM” dur. Bu nedenle çevre ile uyumumuza Feng Shui'nin büyük katkısı vardır.

Örneğin; günlük yaşantınızda bir mağaza, ofis veya ev de farkında olmadan, sıkılmadan saatler geçiriyorsunuz. Fakat bazı mekânlara girdiğinizde; "Ben buradan bir an önce çıkmalıyım!" hissine kapılırsınız. Peki, mekânlar arasında bu kadar büyük bir fark nasıl oluşuyor hiç düşündünüz mü? Neden bir mağaza da saatlerce alışveriş yapma hissine kapılırken, diğer bir mağaza ya girmeniz ile çıkmanız bir oluyor?

İşte Feng Shui tam bu noktada devreye giriyor. Doğru düzenlemelerle yönlendirilmiş mekânlar, doğru titreşimlerle beslenir, istenilen hedefe ulaşır. Ama yanlış seçimlerle dekore edilmiş, hatalı düzenlemelere sahip mekânlar negatif yıkıcı döngünün esiri olur. Olumsuz konumlama nedeniyle azalarak yok olmaya mahkûmdurlar.

Feng Shui, yaşamın her alanında kişiye yardımcı olabilir. Her yaş ve statüdeki insanların amaçları doğrultusunda özel olarak çözümler sunar.

Feng Shui; yeni bir ev alırken veya kiralarken, arazi veya toprak seçimi yaparken, ofis ve iş yerinde başarı için, bina seçimi yaparken, kurum çalışanlarının verim ve uyumunu artırmak için, özel hayatınızdaki aksamaları durdurmak ve kişisel ilişkileri düzenlemek gibi birçok neden için yol haritası hazırlar. Yine tüm bu etkilerinin yanında özellikle günlük yaşamda uygulanılabilecek, saç modelinden, renginden tutun, giyim kuşamda, makyajda, çanta cüzdan renginden kravatınızın rengine kadar kişisel şanslı renklerinizi size sunar(sağlık, aşk, güç, destek renkleri vb) Zor bir toplantıda, projenizi sunumunda başarı, destek renginin desteğini kim istemez?

Feng Shui'yi uzmanlar eşliğinde hayatına sokan kişiler, yaşamlarındaki hızla gelişen pozitif olayları gördükçe, yıllardır neler kaçırdıklarını düşünmeden edemezler.

Feng Shui iş yerlerinde;

Karın, satışların artırılmasında,

Çalışanlarının verimlerinin artırılmasında,

Müşteri portföylerinin büyütülmesinde,

Tanınırlık, bilinirlilik, ünlerinin artırılmasında,

Yer değişikliklerinde yapılacak işe uygun, şans getirecek binaların seçilmesinde,

Yeni projelerde kurumu başarıya taşıyacak uygun arazi seçimlerinde,

Açılış, anlaşma, tanıtım gibi önemli organizasyon ve başlangıçlar için önemli tarihlerin belirlenmesi

Ve daha birçok fayda, büyüme getirecek önemli konularda kılavuzluk yapar.

Acaba almak veya kiralama istediğiniz mekan sizin için uygun mu? Seçmek üzere olduğunuz ofisiniz sizi başarılara taşıyabilecek mi? Gelecek için planlar yaptığınız bina veya arazi yatırım için uygun mu?

İş yerlerinde Feng Shui uygulaması yaparken; ev uygulamalarının aksine ilk adımımız daima yapılan işin elementini belirlemek ve bu doğrultuda enerji haritasını hazırlamak olmuştur. Otel, holding, inşaat firmaları, ilaç şirketleri, reklam şirketleri, lojistik firmaları… Vs. her birinin yaptığı hizmet türü, Feng Shui’nin temeli olan beş elementten birine karşılık gelir. Bu beş element ateş, toprak, metal, su ve ağaçtır. Bu önemli nokta tespitinden sonra evrensel uygulamaya geçilmelidir. Yapılan iş hangi element tarafından yönetiliyorsa o elementin destekleyici, besleyen elementi dekorasyona dâhil edilmelidir. Örneğin uluslararası bir lojistik firmasında yaptığımız ilk şey, yapılan işin elementi su elementi tarafından yönetildiği için bizim metal elementini devreye sokmamız gerektiğidir. Çünkü metal, besleyen döngüde su yaratır. Metal dosya dolapları, metal sandalyeler eklemek iş hacminin büyük ölçüde artışını sağlar.

Yine element önemini vurgulayan bir başka örnek; inşaat firması yeni geçtiği bir binada yaptığı yeni projelerinin hiç talep görmemesinden şikâyetçi idi. Keşif ziyaretimizde vardığımız sonuç oldukça açıktı. İnşaat sektörü toprak elementi tarafından yönetilir. Bu toprak elementini, besleyici elementi olan ateşi devreye sokarak aktifleştirir, satışları ve talepleri kolayca artırabilirsiniz. Oysaki firmada yapılan şey çok baskın olan bir su elementi dekorasyonu idi. Çünkü toprak fazla su ile çamura dönüşür. Bu olumsuz durum da çalışanların performansında yetersizlik, birbirleri ile ve müşterileri ile ilişki, iletişim sorunlarına, yapılan anlaşmaların bozulması gibi birçok önemli sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İş yerleri için en önemli pusula yönleri;

Güneydoğu pusula yönü para ile ilgili pusula yönüdür. İş yerlerinde aktive edilmesi gereken en önemli pusula yönüdür. Güneydoğu pusula yönü en üst yöneticinin ofisi için mükemmel etki sağlar. Çünkü yöneticinin başarısı kuruma kazanç sağlar. Ayrıca muhasebe departmanı için de oldukça şanslı bir yöndür.

Güney pusula yönü ün, şans kısmet ve itibarla ilgilidir. Şirket yöneticisi ve halkla ilişkiler veya satış departmanı için mükemmel bir konumdur.

Kuzey pusula yönü başarı ile ilgilidir. İlerlemeyi yöneten pusula yönüdür. Başarı olmadan ilerleme olamaz. Kuzey pusula yönü yeni başlangıçlar, projeler ve personel yerleşimi için oldukça elverişli pusula alanıdır.

Güneybatı pusula alanı uyum, birliktelik, ortaklıklarla ilgili pusula yönüdür. Evlerde çiftler için çok önemli iken işyerlerinde eğer ortaklık söz konusu ise bu kişiler için oldukça önemli hale geliyor. Ayrıca sık personel değişikliğinin önüne geçmek için ve yine personelin birlik ve beraberliğinin, işbirliğinin sağlanmasına büyük ölçüde katkı veren bir pusula yönüdür. 

Şirket yöneticileri; iş stratejileri, aldıkları kararlarla… Vs. kurumu, firmayı ileriye taşıyan kişilerdir. Bu bağlamda Feng Shui bu kişilerin ofis içinde, hatta bina içindeki konumlanmalarına büyük özen gösterir. Yöneticinin bulunduğu kat, ofisindeki masasının konumu, baktığı pusula yönü ve hatta ofis kapısının pusula yönü bu kişiler için özenle seçilmelidir. Çalışma masasının ebadı, şekli ve materyali de büyük önem taşır. Yöneticiler için şanslı masa ölçüleri vardır, bunlar uygulanır. Örneğin bir okul müdürünün masası ahşap görünümlü ve dikdörtgen olmalıdır. Çünkü eğitim sektörü ağaç elementi tarafından yönetilir. Bu bağlamda ağaç görünümlü bir masa ve dikdörtgen şekilli masa büyümeyi ve gelişmeyi sağlayacağı gibi okul müdürü için otoriteyi de artırır. Ofis içinde yöneticinin hâkim pozisyonda konumlanması da başarısını etkileyen başka bir faktördür.

Bir diğer önemli noktada yöneticilerin başarısına katkısı olan güç ve para noktalarının tespit edilmesi ve aktive edilmesi, gelişime ve başarıya büyük bir ivme kazandırır.

 Şirket isimlerinin duyurulmasında, ün ve itibarının artırılmasında Feng Shui son yıllarda oldukça popüler olmakla birlikte, çoğunluk bu ilimi kendilerine saklama eğilim ve görüşünde.

Güney pusula yönü bu amaca hizmet eden yöndür. Bu pusula yönü sosyal anlamda nasıl algılandığınızla, itibar ve ün ile ilgilidir. Özellikle kurumların başarısını tanınırlık ve bilinirliliğini bu pusula alanını aktive ederek sağlarız.

Feng Shui’ye göre bilinçli bir şekilde Chi’ye pozitif anlamda yön vermek, işyerlerinde düşünme ve çözümü kolaylaştırdığı gibi davranış ve hareketleri de yumuşatır. Burada Feng Shui’nin amacı Chi’ye yön verirken çalışanların verimine, işbirliğine maksimum desteği sağlamaktır.

Çalışanların birbirleri ile masa konumlarının aralığı dahi hesaplanarak yerleştirilmelidir. Aksi takdirde çalışanlar arasında çatışmalar yaratacağı gibi yine çalışanların boşa vakit geçirmelerine sebep olabilecek yerleşimlerde oluşabilir istemeden.

Şirketlerde personelin çalışma alanlarının düzenlemesi Feng Shui’nin temeli olan Yin ve Yang’ın dengeli bir şekilde oluşumunu sağlamakla gerçekleşir. Yin ve yang dengeli olduğunda büyüme gelişme ve verim beklenebilir. Çalışma ortamında Yin baskın olduğunda verim kesinlikle alınamaz. Çalışma isteği olmaz, kimse çabalamak istemez. Tam tersi yang fazla olduğunda sürekli bir koşuşturma, telaş, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı çatışmalar… kaçınılmaz olur.

Feng Shui Akademisi

Zeynep Akçay