Evde Yoğun Bakım Hizmetleri

Evde Yoğun Bakım Hizmetleri

Son dönem hasta bakımı

Hastanın yaşadığı acı ve hastalık semptomları takip ve kontrol edilerek kendi ev ortamında son dönemini daha rahat ve güvenli bir şekilde geçirmesinin sağlanması.

Hasta ve ailesine psikolojik, fiziksel ve medikal destek verilmesi.

Ventilatöre bağımlı hasta bakımı

Solunum cihazına bağlı hastaların evde bakımını ve tedavilerinin yapılmasınının sağlanması.

Ağrı Yönetimi

Kronik ve akut dönem ağrılarını gidermek amacı ile, hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin ve ağrı pompası uygulamasının yapılması