Evde Hemşire

Evde Hemşire

Perkütan Endoskopik Gastroskopi (PEG) Bakımı: Ağız yoluyla gıda alamayan, beslenmesi amacıyla alternatif yol perkütan endoskopik gastroskopisi (PEG) olan hastaların, peg bakım ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta/hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Kolostomi Bakımı: Kolostomili hastada oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi; gerekli bakımın yapılması ve eğitimin verilmesi. Dekübitus (Yatak – Bası Yarası) Bakımı: Hastalarda bası yaralarının oluşumunun önlenmesi ve yara iyileşmesinin çabuklaştırılması, takip edilmesi ve hasta yakınlarına konuyla ilgili eğitimin verilmesi.

Trakeostomi Bakımı: Trakeostomi yolu ile nefes alması sağlanan hastalarda alt solunum yollarında muhtemel enfeksiyonların oluşmasını önlemek için bakım yapılması.

Nazogastrik Sonda Takılması: Ağız yoluyla gıda alamayan hastalara, beslenmesi amacıyla alternatif yol olarak burun yoluyla Nazogastrik Sonda takılarak hastaların beslenme ihtiyacının karşılanması ve bu konuda hasta / hasta yakınlarına eğitim verilmesi.

Üriner Kateterizasyon Uygulaması: Normal yolla idrar yapamayan hastalarda, idrar boşaltmak için steril teknik kullanılarak, güvenli bir şekilde mesaneye kateter uygulanması.

Intravenöz Katater Uygulaması: Hastalara serum vermek ve damar yolu ile beslemek için steril teknik kullanılarak damar yoluna katater uygulanması.

Laboratuvar Örnekleri Alınması: Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen laboratuvar örneklerinin alınması. (Kan tahlili, idrar kültürü, balgam kültürü, kan kültürü, gaita kültürü vb.)

İlaç Uygulaması: Hastanın primer hekimi tarafından uygun görülen ilaç tedavisinin uygulanması.

Tansiyon, Nabız, Ateş, Solunum Ölçümlemesi: Hastanın genel durumu hakkında önbilgi verecek olan yaşamsal bulguların doğru bir şekilde ölçülerek, kayıt altna alınması ve hastanın takibinin yapılması.

Hastanın Enteral Beslenmesi: Herhangi bir nedenle oral yolla besin ihtiyaçlarını karşılayamayan hastaların, besin ihtiyaçlarının enteral yolla (burun yoluyla) güvenli bir şekilde karşılanmasının sağlanması.

Elektro Kardiyo Grafi (EKG) Çekilmesi: Hastanın primer hekimi tarafından uygun gördüğü şekilde EKG’sinin çekilmesi.